Zásady ochrany osobních údajů


Tato politika ochrany osobních údajů stanoví, jak tento web (dále jen „pro-baterie.cz“) používá a chrání veškeré informace, které poskytnete Obchodu při používání tohoto webu. Obchod se zavazuje zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých budete při používání tohoto webu identifikováni, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Obchod může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této stránky. Měli byste tuto stránku občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste se všemi změnami spokojeni.

Co sbíráme
Můžeme shromažďovat následující informace:

název
kontaktní informace včetně e-mailové adresy
demografické informace, jako je PSČ, preference a zájmy
další informace týkající se průzkumů a / nebo nabídek zákazníků
Úplný seznam souborů cookie, které shromažďujeme, naleznete v části Seznam souborů cookie, které shromažďujeme.

Co děláme s informacemi, které shromažďujeme
Tyto informace požadujeme, abychom pochopili vaše potřeby a poskytli vám lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

Interní vedení záznamů.
Tyto informace můžeme použít ke zlepšení našich produktů a služeb.
Pravidelně můžeme zasílat propagační e-maily o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, které považujeme za zajímavé pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli.
Čas od času můžeme také použít vaše informace k tomu, abychom vás kontaktovali pro účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonem, faxem nebo poštou. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení webu podle vašich zájmů.
Bezpečnostní
Zavázali jsme se zajistit, aby vaše informace byly bezpečné. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k zabezpečení a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Jak používáme cookies
Soubor cookie je malý soubor, který vyžaduje povolení k umístění na pevný disk počítače. Jakmile souhlasíte, soubor je přidán a cookie pomáhá analyzovat webový provoz nebo vás informuje, když navštívíte konkrétní web. Cookies umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může své operace přizpůsobit vašim potřebám, oblíbeným a nelíbeným shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

K identifikaci stránek, které se používají, používáme soubory cookie protokolu provozu. To nám pomáhá analyzovat data o provozu na webových stránkách a vylepšovat náš web tak, aby byl přizpůsoben potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Soubory cookie nám celkově pomáhají poskytovat lepší web, protože nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Soubor cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani k jakýmkoli jiným informacím o vás, než k údajům, které s námi chcete sdílet. Můžete si vybrat, zda chcete cookies přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů cookies automaticky přijímá, ale obvykle můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odmítlo, pokud chcete. To vám může zabránit plně využívat výhod webu.

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však tyto odkazy použijete k opuštění našeho webu, měli byste si uvědomit, že nad tímto jiným webem nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme být odpovědní za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek a na tyto stránky se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se k dotyčné webové stránce.

Kontrola vašich osobních údajů
Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo použití vašich osobních údajů těmito způsoby:

kdykoli budete vyzváni k vyplnění formuláře na webu, vyhledejte pole, na které můžete kliknout, abyste naznačili, že nechcete, aby tyto informace někdo používal pro účely přímého marketingu
Pokud jste s námi předem souhlasili s použitím vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli změnit názor tím, že nám sdělíte naše kontaktní informace
Nebudeme vaše osobní údaje prodávat, distribuovat ani pronajímat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít svolení nebo nebudeme-li k tomu ze zákona povinni. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání propagačních informací o třetích stranách, které považujeme za zajímavé, pokud nám sdělíte, že si to přejete.

Podle Zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 můžete požádat o podrobnosti osobních údajů, které o vás uchováváme. Bude účtován malý poplatek. Pokud si přejete kopii informací, které se vás týkají, zašlete nám prosím tuto žádost pomocí našich kontaktních údajů.

Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám nebo nám napište co nejdříve na výše uvedenou adresu. Ihned opravíme všechny informace, které byly shledány nesprávnými.

Seznam souborů cookie, které shromažďujeme
V následující tabulce jsou uvedeny soubory cookie, které shromažďujeme, a jaké informace ukládají.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEYStores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSIDYour session ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSIDFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGEFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATIONFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUTFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDSFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSIONFacilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARYFacilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSIONFacilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGEFacilitates translation of content to other languages.