Pravidla a podmínky

(1) Úvod
Přístup a používání tohoto webu a produktů a služeb dostupných prostřednictvím tohoto webu (dále jen „služby“) podléhají následujícím smluvním podmínkám a oznámením („smluvní podmínky“). Používáním služeb souhlasíte se všemi smluvními podmínkami, které mohou být čas od času aktualizovány. Měli byste tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste si všimli všech změn, které jsme mohli provést ve smluvních podmínkách.

(2) Zákazy

Tento web nesmíte zneužít. Nebudete: spáchat nebo podporovat trestný čin; přenášet nebo distribuovat virus, trojský kůň, červ, logickou bombu nebo jakýkoli jiný materiál, který je škodlivý, technologicky škodlivý, porušuje důvěru nebo jakýmkoli způsobem útočí nebo obscénní; proniknout do jakéhokoli aspektu Služby; poškozená data; způsobovat obtěžování jiným uživatelům; porušují práva vlastnických práv jakékoli jiné osoby.

(3) Podmínky prodeje

Zadáním objednávky nabízíte nákup produktu za následujících podmínek. Všechny objednávky jsou závislé na dostupnosti a potvrzení ceny objednávky.

(a) Naše smlouva
Když zadáte objednávku, obdržíte potvrzovací e-mail s potvrzením přijetí vaší objednávky: tento e-mail bude pouze potvrzením a nebude představovat přijetí vaší objednávky. Do uzavřené smlouvy bude zahrnuto pouze zboží uvedené v potvrzovacím e-mailu zaslaném v době odeslání.

(b) Ceny a dostupnost
Přestože se snažíme zajistit, aby všechny podrobnosti, popisy a ceny, které se objevují na tomto webu, byly přesné, mohou nastat chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně jakéhokoli zboží, které jste si objednali, budeme vás o tom informovat co nejdříve a poskytneme vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit.

(c) Platba
Po obdržení objednávky ji doručíme ihned po potvrzení platby.

(d) Dodávka
Můžeme dodávat zboží do většiny zemí. Některé země nebo regiony nemohou zásobovat.

(4) Zřeknutí se odpovědnosti

Materiál zobrazený na této webové stránce je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk týkajících se jeho přesnosti.

(5) Variace

Budeme mít právo podle svého absolutního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, odstranit nebo pozměnit Služby a / nebo jakoukoli stránku této webové stránky.

(6) Neplatnosti

Pokud je některá část Smluvních podmínek nevynutitelná (včetně jakéhokoli ustanovení, ve kterém vylučujeme naši odpovědnost vůči vám), nebude vymáhatelnost jakékoli jiné části Smluvních podmínek ovlivněna. Všechna ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

(7) Stížnosti

Provádíme postup vyřizování stížností, pomocí kterého se budeme snažit řešit spory při jejich vzniku. Pokud máte jakékoli stížnosti nebo připomínky, dejte nám vědět.

(8) Zřeknutí se

Pokud tyto podmínky porušíte a nebudeme podnikat žádné kroky, budeme mít stále právo používat naše práva a prostředky nápravy v jakékoli jiné situaci, kdy tyto podmínky porušíte.

(9) Celá dohoda

Výše uvedené smluvní podmínky představují úplnou dohodu stran a nahrazují veškeré předchozí a současné dohody mezi vámi a námi.

(10) Omezení služeb

Můžeme omezit služby a výhody na zákazníky, na které má nárok, nebo stanovit podmínky, za kterých budou poskytnuty. Opatření mohou být přijata za následujících okolností:

a) Pokud jsou překročeny rozumné úrovně použití

(b) Pokud se zákazník chová k našim zaměstnancům nebo agentům ohrožujícím nebo hrubým způsobem

(c) Pokud zákazník nepravdivě prohlásil, že má právo na služby, na které nemá nárok.


(11) Vrací se

(a) Pokud změníte názor
Máte právo zrušit objednávku před odesláním zboží.

Pro úplnou vrácení zboží nesmí být zboží použito, musí být v opakovaně prodejném stavu a musí být doprovázeno jakýmkoli příslušenstvím, plus původní krabička a obal.

(b) Pokud je zboží vadné
Máte právo odmítnout zboží, které je neuspokojivé kvality, je nezpůsobilé nebo nezpůsobilé, jak je popsáno, a obdržíte plnou náhradu. Toto právo je omezeno na 15 dní ode dne, kdy jste zboží obdrželi.